Hitta en kurs som passar din nivå och dina behov

Serie: Lyssna-Härma-Lär, grundkurs - 18 språk

Kom igång med ett nytt språk eller fräscha upp dina språkkunskaper. Du lär dig uttrycka dig och förstå meningar. I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500 och 1500 ord. I grundkursen kommer du att lära dig ca 800 nya ord. På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 efter grundkursen vilket innebär att du kan känna igen vanliga ord och enkla fraser. Du kan läsa vanliga namn och enklare meningar. Du kan samtala om den andre talar tydligt och långsamt. Du kan fylla i enklare formulär.

 

Kursinnehåll Tvåspråkig i både text och inspelning. 37 avsnitt, ord och fraser, frågor och svar, dialoger. Inspelning, 3 tim (3 CD) eller (3CD+1MP3-skiva) 2 kurshäften på totalt 128 sidor som följer avsnitten i inspelningen. 1 minigrammatik på ca 25 sidor.

 

Språk arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, norska, polska, portugiskiska, ryska, spanska, thailändska, tyska samt svenska (fr. arabiska, danska, engelska, finska, franska, spanska, tyska). 

Serie: Lyssna-Härma-Lär, fortsättningskurs - 5 språk

Träna ditt uttal och bygg upp ditt ordförråd. Du har tidigare kunskaper t ex efter genomgången grundkurs. Du vill lära mer. Du kommer att kunna förstå och uttrycka dig i alla tempus. I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500 och 1500 ord. I fortsättningskursen kommer du att lära dig ca 700 nya ord. På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 och A2 efter fortsättningskursen vilket innebär att du kan känna igen vanliga ord och fraser som handlar om personliga förhållanden. Du kan förstå och kommunicera enkla sammanhang. Du kan beskriva dig själv och din familj.

 

Kursinnehåll Tvåspråkig i både text och inspelning. 27 avsnitt, ord och fraser, frågor och svar, dialoger. Inspelning, 3 tim (3 CD ) eller (3CD+1MP3-skiva) 2 kurshäften på totalt 128 sidor som följer avsnitten i inspelningen. 1 mini-grammatik ca 25 sidor.

 

Språk engelska, italienska, spanska, franska och tyska.

Påbyggnadskurs Lyssna-Härma-Lär

Bygg upp ditt ordförråd och lär dig att konversera. Du har tidigare kunskaper t ex efter genomgången grundkurs och fortsättningskurs. Du vill fördjupa dina språkkunskaper. Du kan studera medan du gör något annat. Du kommer att kunna förstå och uttrycka dig i alla tempus (verbets tidsformer). 

 

Kursinnehåll:

Tvåspråkig text - enspråkig inspelning, 41 avsnitt - ord, fraser, frågor och svar, dialoger. Inspelning - ca 3 timmar (3 CD eller MP3-filer), 2 kurshäften på totalt 124 s. som följer avsnitten i inspelningen, 1 minigrammatik ca 40 s. (Tryckt eller PDF-fil). För dig som redan kan men som vill lära mer! I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500 och 1500 ord. I påbyggnadskursen kommer du att lära dig ca 400 nya ord.

 

På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 A2 och en del av B1 efter fullföljd påbyggnadskurs vilket innebär att du kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk.

Du kommer kunna samtala om kända, vardagliga ämnen.

Direkt

Direkt -serien består av självstudiekurser som kommer att hjälpa dig att bli förstådd, förstå, läsa och tala ditt nya språk. Direkt vänder sig till dig som antingen är nybörjare eller som lämnat nybörjarstadiet men behöver repetera. Tonvikten ligger på det talade språket samtidigt som viktiga grammatiska moment förklaras på ett tydligt och enkelt sätt.

 

Du kan använda kurserna om du t.ex. vill slå upp något och på en gång få reda på hur man säger eller vad något betyder, eller följa kapitel för kapitel och på så sätt skaffa dig en stabil bas att stå på inför fortsatta studier.

 

För att du skall fortsätta och förkovra dig i språket gäller att du tar varje tillfälle i akt att tala ditt nya språk, att lyssna på nyhetsprogram, att läsa tidningar och övrig litteratur eller gå med i en konversationsgrupp nu när du fått en stabil grund. I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500 och 1500 ord. Efter att ha läst en kurs i serien Direkt kommer du att lära dig ca 2000 ord. På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 och A2.

 

Med steg 2 som än så länge bara finns på engelska klarar man nivå B1 och B2 i Europarådets språkliga nivåskala (PDF-fil) skala. 

Denna serie finns i tre olika format, Bok+CD, Bok+MP3CD och nedladdningbar fil med boken som PDF

 

Språk engelska, italienska, spanska, tyska och franska 

Audio Classics

Univerbs romaner i AUDIO CLASSICS-SERIEN är bearbetade och förkortade av infödda språkpedagoger i syfte att göra romanen lättillgänglig utan att originaliteten försvinner. Du lyssnar/läser en älskad klassiker på originalspråket samtidigt som Du förbättrar Dina språkkunskaper. Antingen du går en kurs i engelska eller lär dig på egen hand är denna ljudbok en hjälp in i den engelska klassiska litteraturen. Univerb Audio Classic-serien hjälper dig att lyssna och läsa aktivt och att reflektera över hur ord skall användas.

 

UNIVERB AUDIO CLASSICS finns på tre nivåer:

1 = Lätt 500 - 900 ord

2 = Medel 900 - 1500 ord  

3 = Avancerad 1500 - eller fler ord